Vilkår og betingelser

– Oppdatert 15.03.2023


  1. Tjenestene som tilbys av vårt firma inkluderer, men er ikke begrenset til, trepleie, trefelling, flishugging, stubbefresing.
  2. Kunden er ansvarlig for å sørge for at det er tilgang til arbeidsområdet og at det er sikkerhet for vårt personale og utstyr.
  3. Kunden er ansvarlig for å varsle om eventuelle underjordiske ledninger eller andre forhold som kan påvirke arbeidet.
  4. Kunden er ansvarlig for å fjerne eventuelle verdifulle gjenstander eller eiendom fra arbeidsområdet før arbeidet starter.
  5. Vårt firma er ikke ansvarlig for skader på eiendom eller skader på personer som følge av uforutsette hendelser under arbeidet.
  6. Tjenestene som tilbys av vårt firma er ment å være temporære løsninger. Kunden er ansvarlig for å vedlikeholde og overvåke trærne etter at arbeidet er utført.
  7. Alle avtaler skal bekreftes skriftlig, enten via e-post eller brev, før arbeidet starter.
  8. Betaling skal skje etter at arbeidet er fullført og kunden er fornøyd med resultatet.
  9. Vårt firma forbeholder seg retten til å avslutte tjenestene hvis kunden ikke overholder vilkårene og betingelsene beskrevet i denne avtalen.
  10. Disse vilkårene og betingelsene er bindende for begge parter og kan ikke endres uten skriftlig samtykke fra begge parter.


Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i å overholde vilkårene og betingelsene som er beskrevet her.

Trepleier med klatreutstyr oppe i et tre