Tjenester

– Trær til besvær?


Vi tilbyr en rekke tjenester innen trepleiefaget for å sikre at trærne dine forblir sunne og sikre. Våre erfarne og kvalifiserte arborister har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å utføre en rekke tjenester, inkludert kronerensk, kronereduksjon, kronetynning, kronesikring, beskjæring, trefelling og mer.


Vi har fagskoleutdannede arborister som er svært kompetente og har den nødvendige kompetansen og erfaringen for å utføre alle typer trepleie og beskjæring. Vi tar oss av trær i alle størrelser og tilstander, og vårt mål er alltid å bevare trærne så lenge som mulig mens vi sikrer at de ikke utgjør en fare for omgivelsene.


Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine trepleiebehov.

Trepleier med klatreutstyr oppe i et tre

TREPLEIE & BESKJÆRING


Kronerensk innebærer å fjerne døde, syke eller skadede greiner for å forhindre at de faller av og skader personer eller eiendom.


Kronetynning er en viktig tjeneste som gjør at trærne kan vokse bedre ved å fjerne tette eller overbelastede greiner, og reduserer risikoen for stormskader og øker trærenes levetid. Kronetynning er også en viktig del av trepleie for å øke trærenes estetiske verdi.


Kronereduksjon er en tjeneste som gir trærne en mer ønsket form ved å kontrollere størrelsen og formen på kronen.


Kronesikring er en tjeneste som sikrer at trærne er mindre sannsynlig å falle under storm eller annen værrelatert skade.


Beskjæring test


Vi har fagskoleutdannet arborister, som gir deg den tryggheten du trenger for at oppdragene skal utføres på en profesjonell og skånsom måte.

Stort asketre beskjæres

TREFELLING & LANDSKAPSPLEIE


Våre erfarne klatrere har spesialisert seg på å fjerne trær som er i nærheten av bygninger, tak og strømledninger.


Vi har den nødvendige kompetansen og utstyret for å utføre arbeidet på en sikker og effektiv måte, inkludert spesialutstyr for trefelling i trange rom.


Vi utfører også annet arbied som vegetasjonshåndtering, skog- og tomterydding, linje- og trasérydding, landskapspleie og manuell hogst.


Trefeller med motorsag står oppå en stubbe

KRANASSISTERT TREFELLLING


Trefelling kan være en krevende oppgave, spesielt når trærne er plassert i vanskelige områder. I slike situasjoner, der tradisjonelle metoder ikke er mulige, bruker vi kranassistert trefelling.


Kranassistert trefelling er en avansert teknikk der vi bruker en kranbil til å krane ut trærne på en sikker og kontrollert måte. Dette gjør det mulig å fjerne trærne uten å skade omgivelsene eller eiendommen din. Spesielt når trærne er plassert i nærheten av bygninger, kraftledninger eller andre infrastruktur, eller når trærne er for store eller for høye for å kunne fjernes med tradisjonelle metoder, kan kranassistert trefelling være det beste alternativet.


Våre fagfolk er fullt utstyrt med sikkerhetsutstyr og har den nødvendige erfaringen og kompetansen for å håndtere kranassistert trefelling på en sikker og effektiv måte.


Vi jobber i tett samarbeid med kranoperatøren for å sikre at trærne fjernes på en sikker og kontrollert måte, og vi tar også alle nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte omgivelsene og eiendommen din under og etter trefellingen.

Kranbil løfter en arbeider opp i et tre

FLISHUGGING


Flishugging er en effektiv og skånsom metode for å fjerne greiner og trær på. Flisen kan enten kjøres bort og deponeres eller brukes som dekkbark for tildekking av bed og skråninger.


Vår flishugger er i stand til å ta opp trevirke på opptil 20 cm i diameter, noe som gjør den ideell for å håndtere både små og store trær og busker.

STUBBEFRESING


Vi har den nødvendige kompetansen og utstyret for å utføre skånsom og effektiv fresing av stubber i alle størrelser. Med vår beltegående stubbefres kan vi nå selv de mest vanskelige områdene, inkludert etter hekker og busker.


Stubbefresing er en viktig del av trefellinga for å fjerne stammen og røttene på en skånsom og effektiv måte, slik at du kan plante nye trær eller anlegge plen på stedet. 


Vi sørger for at jobben blir gjort riktig, skånsomt og effektivt.


Fresing av stubber

BORTKJØRING & DEPONERING


Vi tilbyr bortkjøring og deponering av hageavfall med vår tippbil og tilhenger. Vi transporterer hageavfall, inkludert trær, kvister, blader og annet. Vår flishugger reduserer volumet av avfallet og kverner trær opptil 20 cm i diameter til flis, som gir større kapasitet og en mer effektiv transport. Vår samarbeidspartner har kranbil tilgjengelig for håndtering av større avfall som tømmer og røtter. Alt avfall kjøres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Vår tjeneste er skreddersydd for å dekke dine behov, uansett størrelsen på oppdraget. Kontakt oss for mer informasjon.