Fagstoff

– brosjyrer


Nå tilgjengelig for nedlasting er brosjyrene Trees Are Good fra International Society of Arboriculture.


Brosjyrene inneholder informasjon om beste metoder for trepleie gjennom trærnes livsfaser, fra valg av trær og planting til vedlikehold og risikovurdering. De er også et nyttig verktøy for å øke kunnskapen om fordelene trær gir lokalsamfunnet.


Brosjyrene er tilgjengelig for nedlasting i PDF-format og egnet for utskrift. Ved å distribuere disse brosjyrene til eiere av trær, nabolagforeninger og skoler, kan vi øke kunnskapen om trær og bidra til å sikre bærekraftige og sunne trær for kommende generasjoner.Trepleier med klatreutstyr oppe i et tre