Romsdal Trepleie AS

Vi tilbyr tjenester innen arborist- og anleggsgartnerfaget.

Vårt geografiske nedslagsfelt er primært romsdalskommunene Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna, men vi tar også på oss oppdrag i resten av fylket.


Arborist
Forvaltning av trær i hage, park og byrom..


Trepleie

Alt innen trepleiefaget (kronerensk, kronereduksjon, kronetynning, kronesikring m.m.)


Trefelling

Felling, seksjonsfelling


Stubbefresing
Skånsom og effektiv fresing av stubber.


Flishugging
Flising av trær og kvist med diameter på opptil 20 cm.


Fagkonsultasjon
Tilstands- og risikovurdering.
Taksering, registrering og vern.
Vernetiltak ved anleggsarbeid.
Oppfølging av gravesaker.


Vi har fagskoleutdannet arborist.Anleggsgartner/gartner

Forvaltning av grøntområder.


Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av torg, kirkegårder, hage-, park-, og grøntanlegg.


Vi har anleggsgartner med fagbrev.


Hogst og skogrydding
Alt innen vegetasjonshåndtering.
• Skog- og tomterydding
• Linje- og trasérydding
• Kulturlandskapspleie
• Landskapspleie
• Manuell hogst


Kurs
Vi holder følgende kurs::

• Beskjæringskurs

• Klatrekurs (tilkomstteknikk/treklatrekurs)

• Motorsagkurs


Utleie
Utleie av tilhengermontert flishugger – Först ST6

Romsdal Trepleie AS – Syltevegen 41 – 6440 Elnesvågen – MOB 458 70 034 – ORG 821 185 912 MVA – post@romsdaltrepleie.no